Naše usluge

Našim klijentima pružamo usluge programiranja industrijskih robota. Isto tako vršimo usluge projektovanja automatizovanih linija, izradu i montiranje kompletne mehanike. Poseban akcenat stavljamo na optimizaciju ciklusa rada i dobijanje kvaliteta željenog proizvoda.

Programiranje industrijskih robota

Vršimo usluge programiranja industrijskih robota renomiranih svetskih kompanija kao što su KUKA, ABB, COMAU, MITSUBISHI, FANUC, DÜRR.

Projektovanje, izrada i montaža

Projektovanje, izrada i montaža gotovih rešenja za aplikacije kao što su paletizacija, varenje, rukovanje materijalima, farbanje i drugo.

Cycle time, optimizacija i SafeOperation

Optimizacija procesa rada, ubrzavanje ciklusa kao i dobijanje željenog kvaliteta finalnog proizvoda su naš primarni cilj. Implementacija KUKA SafeOperation.

Usluge obuke prilagođene Vašim proizvodnim procesima!

Procesi proizvodnje: tačkasto i elektrolučno zavarivanje, nanošenje lepka i zaptivki, rukovanje materijalom, farbanje, paletizacija i drugi. Pogledajte naše sertifikate.

Naši projekti

Mercedes-Benz AG

100+KUKA robota
• W177, W247, – Kuppenheim, Germany
• V177, H247 – Gagenau, Germany
• C118, X118 – Kecskemet, Hungary

DURA Automotive System

20+ ABB robota
• EB42 – Skopje, R.Makedonija
• EB40 – Skopje, R.Makedonija

Wagon Automotive

50+ KUKA robota
• BR223 – Nagold, Germany

Naši klijenti

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

ROBOTECHNIK SFS d.o.o.

Bul. oslobođenja 38/8
21000 Novi Sad

Tel: +381 63 402426
E-mail: office@robotechnik.rs

Banka: Erste Banka a.d. Novi Sad
Broj računa: 340-11023802-92
PIB: 111446144