Sertifikati

KUKA roboti – Safety KUKA.SafeOperation V3.x

DAIMLER – Integra 5. Wave standard za KUKA robote

KUKA roboti – Programiranje KUKA robota Basic KR C4

Dürr roboti – Dizajniranje i projektovanje robotizovanih sis. za farbanje

Dürr roboti  – Osnovni kurs paint programiranja robota

Dürr roboti  – Projektovanje robotizovanih sis. za farbanje