Sertifikati

KUKA roboti – Safety KUKA.SafeOperation V3.x

DAIMLER – Integra 5. Wave standard za KUKA robote

KUKA roboti – Programiranje KUKA robota Basic KR C4

DÜRR roboti – Dizajn sistema za robotsko fabranje

DÜRR roboti – Programiranje robota za farbanje

DÜRR roboti – Odražavanje  sistema za robotsko fabranje