Šta je bitno da znate kod robota za farbanje?

Šta je bitno da znate kod robota za farbanje?

Postoji nekoliko karakteristika koje su neophodne za kvalitetno farbanje robotima. One omogućavaju robotu da brzo i fleksibilno ofarba bilo koji predmet sa najmanje utroška farbe, laka i prajmera, vodeći računa o kvalitetu nanosa materijala u procesu serijske proizvodnje.

Dovoljno stepeni slobode – Što više stepeni slobode(DoF) ima robot, to je sposobniji da priđe određenoj tački iz više uglova. Ovo je važno jer alat za farbanje mora zadržati tačnu udaljenost od površine kako bi se osiguralo sigurno i stabilno farbanje.

Aplikator – Radni deo bilo kojeg robota za farbanje čija je uloga nanošenje boje. Koriste se dve varijante: atomizer sa rotirajućim zvonima i vazdušni pištolj za rasprskavanje. Aplikator pretvara tečnu boju u sprej ili finu maglu za nanošenje na površinu koja se farba. Kombinacijom pritisaka boje i vazduha (u određenim aplikacijama i struje), dobija se odgovarajući “brush“, kao osnovni procesni parametar programa farbanja.

Pumpa za boju – Pumpa za boju je jedna od osnovnih komponenti robotskog farbanja. Obično se koristi dozirna zupčasta pumpa, uglavnom u procesu serijske automatizovane proizvodnje ili je u upotrebi externi dovod.

Menjač boja – Neki roboti za farbanje omogućuju brzo prebacivanje između različitih boja pomoću menjača boja koji se sastoji iz niza blokova ventila za boju, vazduh i razređivač/vodu. Proces prebacivanja dovodi do ispiranja sistema jer je potrebno isprati staru boju iz raspršivača i ubaciti novu u sistem.

Hollow zglob – Odlika koju imaju samo namenski roboti za farbanje je ta što imaju šuplji zglob, tako možete i prepoznati da li je standardan industrijski robot ili onaj namenjen za proces farbanja. To znači da kablovi i creva koja vode vazduh za rad alata i boju mogu proći kroz zglob, a ne izvan njega, to dalje sprečava njihovo prekrivanje bojom i oštećenje.

Zaštićen od eksplozije – Rad sa zapaljivim tečnostima poput boje predstavlja stvarnu opasnost od eksplozije. Namenski roboti za farbanje često se izrađuju tako da budu “zaštićeni od eksplozije“ kako bi se osiguralo da, ako se eksplozija ipak dogodi, robot može to izdržati.

Softver za programiranje kretnji robota za farbanje – Svakoj robot aplikaciji je potreban dobar softver za programiranje, pa tako kad je upitanju i farbanje. U idealnom slučaju, želite softver koji olakšava kreiranje složenih putanja farbanja uz minimum programiranja i uz mogućnost modifikovanja programa u realnom vremenu, pri samom procesu farbanja. Ovi kompleksni softverski paketi omogućavaju i kompletan uvid u stanje robota, njegovih komponenti i optimizaciju potrebnih parametara za paint aplikaciju.

 Jednu primenu robota u aplikaciji za farbanje možete pogledati OVDE.


 Više informacija o programiranju industrijskih robota, obuci za programiranje robota za farbanje, održavanje i sve to sa proizvođačima robotima  ABB i DÜRR možete saznati putem email-a: office@robotechnik.rs 

  Isto tako vršimo nabavku, montažu  i obuku postavljanja zaštitnih odela za robote u procesu farbanja.