durr roboti Tag

Postoji nekoliko karakteristika koje su neophodne za kvalitetno farbanje robotima. One omogućavaju robotu da brzo i fleksibilno ofarba bilo koji predmet sa najmanje utroška farbe, laka i prajmera, vodeći računa o kvalitetu nanosa materijala u procesu serijske proizvodnje. Dovoljno stepeni slobode - Što više stepeni slobode(DoF)...